پادکست به عنوان یک مدیوم هنری پتانسیل‌های وسیعی دارد و کشف و شکل‌دهی به این پتانسیل‌ها در بستر
یک فعالیت گروهی، منجر به سیر و سفر در سرزمین‌های جدیدی در وجود ما می‌شود. ما علاقه‌مندی‌ها
و توانایی‌هایمان را با جریان زندگی و محتوای کلاس‌های پروفسور صدریا ترکیب کردیم، از تنوع ذوق و فکر
عزیزان همراهمان بهره ‌گرفتیم و در این روند در جست‌و‌جوی راهی برای گسترش مرزهاییم: مرزهای پادکست
به عنوان یک مدیوم هنری، مرزهای فکری خودمان به عنوان سازنده و مرزهای اثرگذاری و اثرپذیریمان
در نسبت تعامل سازنده با مخاطب. امیدواریم که این جریان بتواند با پویایی خود چراغ‌هایی را در
وجودمان روشن کند، برای شفاف‌تر اندیشیدن و خالص‌تر حس کردن.

موسیقی متن Requiem اثر Gabriel Faure و Requiem اثر Debussy 

13 آذر 98