موسسه ی فرهنگی پویا یک نهاد مستقل فرهنگی است که در سال 1388 توسط پروفسور مجتبی صدریا تاسیس شد. هدف این موسسه، تاثیرگذاری در حیطه ی فرهنگ و هنر و در راستای توانمندسازی افراد، گروه ها، نهادها و به عبارتی جامعه است. به همین منظور در این موسسه فعالیت هایی را سازماندهی کرده ایم:

برگزاری دوره های آموزشی:

دورۀ آموزشی «نگرش جامع به وجود» از قدیمی‌ترین دوره های آموزشی این موسسه است و به صورت ترمیک و در 10 جلسه برگزار می شود. مباحث این دوره ها متغیر بوده و تاکنون دوره های «خویشتن یابی»، «خویشتن زدایی»، «عشق و رابطه»، «تن چیست»، «نجوای آزادی»، «Perception»، «والد و کودک» و غیره در دوره های یک ترمی یا چند ترمی برگزار شده و اکنون دوره «من - شوک» در حال برگزاری است تلاش می کنیم تا در پایان هر دوره، مباحث مطرح شده را در قالب یک کتاب جمع آوری و تدوین کنیم تا در خدمت علاقه مندان و همراهان موسسه قرار گیرد. در طول دوره نیز مباحث مطرح شده در قالب های گوناگون و از طریق فضاهای مجازی در اختیار همراهان موسسه قرار می گیرد.

برگزاری کارگاه ها و باشگاه ها:

این موسسه می کوشد تا در راستای توانمندسازی افراد، فضای خود را در اختیار دوستانی قرار دهد که مسؤلیت برگزاری کارگاههای آموزشی یا رخدادهای فرهنگی-هنری را به عهده میگیرند و در این راه، هم تسهیلگر و هم حامی این عزیزان خواهد بود. از این رو تاکنون دوره های متنوعی همچون «پایگاه بنا-شهر-فرهنگ»، «باشگاه گردشگری» ، «باشگاه فیلم» ، «باشگاه موسیقی»، «باشگاه کودک»، «باشگاه بانوان» و غیره را برگزار کرده ایم و اکنون در حال راه اندازی باشگاه هایی در حوزه نقد کتاب و در حوزه علم و فناوری هستیم. هم چنین این موسسه آماده برگزاری باشگاه های جدید نیز می باشد. سازماندهی این برنامه ها، علاوه بر بسترسازی برای فضایی تعاملی و مشارکتی، فرصتی برای تشکیل پیوندهای انسانی و شبکه های اجتماعی متنوع و نامتجانس است و محملی برای تجربه ی زیستن آنچه که می آموزیم. به همین دلیل تمرکز بر انتقال شناخت همراه با بالابردن کیفیت زندگی، رشد کیفی و سامان دادن تجربه هایی نو هم برای برگزارکنندگان کارگاه ها و هم برای شرکت کنندگان به صورت توامان است.