Author Archives: مسعود فلاح نرگس

جلسه ششم نگرش جامع به وجود/ «من»

بحث ازاد:اقتصاد جهانی در یک فاز افول است  و سرمایه داری جهانی بعد از هر فاز افولی رشد کرده است و در مرحله رشدش یک تحول در سرمایه اتفاق افتاده است . از ایالات  متحده تا چین و کشور خودمان اقتصاد در حال افول است ودر زمان افول اقتصادی نباید انبساط فعالیت سازماندهی شود بلکه […]

جلسه هفتم نگرش جامع به وجود / «من»

جلسه هفتم : در ادامه بحث جلسه گذشته دو نکته قابل تامل است : هریک از ما آگاه شدیم که بخشی از زندگی مان ” اه ” است و از زمانی که آگاه شدیم دیگر در موضع قبلی نیستم در واقع از آن موقعیت فاصله گرفتیم . وقتی می فهمیم یک جای زندگی مان خراب […]

جلسه هشتم نگرش جامع به وجود / «من»

جلسه ی هشتم 21 آذر 97   توضیح بخش موسیقی: این (کاسه تبتی)، اگر بخواهیم بگوییم آلت موسیقی، عمده ترین آلت موسیقی معابد بودایی و شینتو است که نقشش فراخواندن دو تا جان است. یکی جان شما را صدا می کند و یکی جان همه ی خدایان که آن ها باور دارند را صدا می‌کند. […]

آزادی یک انتخاب است

معیارهایی که زاویه دید ما و سقف نگاه ما به زندگی را تعیین می کنند، ما را از تجربه آزادی محروم کرده اند! انتخاب آزادی یعنی شکستن این سقف ها و بیرون جستن از این سلول انفرادی.

فضای عمومی و حمل و نقل عمومی در تهران

اگر یک پژوهشگر، فضای عمومی تهران از جمله حمل و نقل عمومی تهران را مشاهده کند، چه برداشتی از جامعه ما خواهد داشت؟