Author Archives: علی سهرابی

صداقت و شروط آن

شروط صداقت

صداقت به چه معناست؟چه عناصری برای صادق بودن لازم است و چرا اگر صداقت یک ارزش است، این ارزش کوشش فردی را که می‌خواهد این ارزش را در خود بسازد می‌طلبد؟در سیستم آموزشی ایران باستان، علاوه بر معلم، یک مؤدب داشتیم و متاسفانه در سیستم آموزشی امروز، مؤدب نداریم.مؤدب، وظیفه‌ی ادب آموزی فرزندان نخبگان را […]

دوست داشتن و دوست داشته شدن

دوست داشتن و دوست داشته شدن

انسان در روابط اجتماعی و در کل روابطى که با دیگران برقرار مى کند در حال دوست داشتن و دوست داشته شدن است.شما باورتان در رابطه با دوست داشتن و دوست داشته شدن از سوی افرادی که با شما در ارتباط هستند، چگونه است؟در این تعامل مورد بحث یک رابطه عاشقانه بر پایه هدایایی که […]