Category Archives: صحبت‌های دکتر صدریا باتوجه به مباحث روز

پول‌هایی که در حساب بانک‌های آمریکایی مسدود می‌شود از کجا می‌آیند؟

اگر دیروز هنگام بروز اختلافات سیاسی بین روسیه و آمریکا نیاز به لشگرکشی یا سخنرانی‌های بزرگ بود، امروز منابع عظیم مالی کشورهایی چون روسیه در بانک‌های ایالات متحده مسدود می‌شود. حساب‌هایی که به نام سران این کشور است!

آزادی یک انتخاب است

معیارهایی که زاویه دید ما و سقف نگاه ما به زندگی را تعیین می کنند، ما را از تجربه آزادی محروم کرده اند! انتخاب آزادی یعنی شکستن این سقف ها و بیرون جستن از این سلول انفرادی.

فضای عمومی و حمل و نقل عمومی در تهران

اگر یک پژوهشگر، فضای عمومی تهران از جمله حمل و نقل عمومی تهران را مشاهده کند، چه برداشتی از جامعه ما خواهد داشت؟