Category Archives: پادکست

رم یک شبه ساخته نشد

پادکست روانکاوی - رم یک شبه ساخته نشد - سلف پادکست

پادکست روانکاوی – سلف پادکست چه کسانی را انتخاب می‌کنید تا مخاطب صحبت‌هایتان قرار بگیرند؟انتخاب شنونده حائز اهمیت است زیرا شاید مخاطب شما میل به شنیدن و میل به تاثیرپذیری نداشته باشد.اگر باور داشته باشید که صبحت‌های شما توانایی اثرگذاری دارد، مخاطبی که گوش شنونده نداشته باشد، در بهترین حالت با بی‌تفاوتی از گفته‌های شما […]

از گفت و شنود تا شنود و گفت

پادکست روانکاوی - از گفت و شنود تا شنود و گفت

پادکست روانکاوی – سلف پادکست چه کسانی را انتخاب می‌کنید تا مخاطب صحبت‌هایتان قرار بگیرند؟انتخاب شنونده حائز اهمیت است زیرا شاید مخاطب شما میل به شنیدن و میل به تاثیرپذیری نداشته باشد.اگر باور داشته باشید که صبحت‌های شما توانایی اثرگذاری دارد، مخاطبی که گوش شنونده نداشته باشد، در بهترین حالت با بی‌تفاوتی از گفته‌های شما […]

تحمیل خاطره

پادکست روانکاوی - تحمیل خاطره

پادکست روانکاوی – سلف پادکست تحمیل خاطره چیست؟ چرا آگاهی از این مسئله مهم است؟ فرض کنیم یک سری خاطراتی هستند که گفتمان در آن‌ها ثابت است، ممکن است شما آن را قبول داشته باشید و روی آن شکل بگیرید، نتیجه چه خواهد شد؟ سلف پادکست در هر اپیزود به طرح یک موضوع در حیطه روانکاوی فردی، روانکاوی […]

طلوع

پادکست روانکاوی - طلوع خورشید

تا به حال چندبار نظاره‌گر طلوع خورشید بوده‌ایم؟چرا دیدنِ طلوع خورشید مهم است؟ سلف پادکست در هر اپیزود به طرح یک موضوع در حیطه روانکاوی فردی، روانکاوی اجتماعی و چالش‌های زندگی مدرن می‌پردازد. مشاهده همه‌ی اپیزود‌ها

«من» در مقابله با سختی‌ها

پادکست روانکاوی - من در مقابل سختی‌های زندگی

زندگی ترکیبی از خوبی‌ها و بدی‌هاست.سختی‌های زندگی همیشه بوده است و همیشه خواهد بود. هنر؛ ندیدن سختی‌ها نیست، هنر ساختن ذرات کوچک رضایتمندی در زندگی روزمره است.من در مقابله با سختی‌ها چه می‌کنم؟ سلف پادکست در هر اپیزود به طرح یک موضوع در حیطه روانکاوی فردی، روانکاوی اجتماعی و چالش‌های زندگی مدرن می‌پردازد. مشاهده همه‌ی اپیزود‌ها

روابطی که برایمان مهم هستند

پادکست روانکاوی - روابطی که برایمان مهم هستند

وقتی شخصی برای ما مهم باشد، چگونه به او «نشان می‌دهیم» که برایمان مهم است؟چرا فراموش‌ می‌کنیم به آن‌ها نشان دهیم که برایمان مهم هستند؟پروفسور مجتبی صدریا درباره «روابط انسانی» صحبت می‌کند. سلف پادکست در هر اپیزود به طرح یک موضوع در حیطه روانکاوی فردی، روانکاوی اجتماعی و چالش‌های زندگی مدرن می‌پردازد. مشاهده همه‌ی اپیزود‌ها

حرص و طمع

پادکست روانکاوی - حرص و طمع

در جامعه‌ای که ایدئولوژی حاکم، ایدئولوژی حرص و طمع است، گرایش آدم‌ها به سمت «خواستنِ بهترین‌ها» است.آیا همه‌ی بهترین‌ها را فقط برای خودمان می‌خواهیم؟ آیا حاضر به تقسیم آن با دیگران هستیم؟ سلف پادکست در هر اپیزود به طرح یک موضوع در حیطه روانکاوی فردی، روانکاوی اجتماعی و چالش‌های زندگی مدرن می‌پردازد. مشاهده همه‌ی اپیزود‌ها

تعادل ناپایدار است، روند تغییر را دریابیم

پادکست روانکاوی - تعادل ناپایدار است، روند تغییر را دریابیم

«تنها چیزی که تغییر نمی‌کند، تغییر کردن است.»ما و دنیای ما در حال تغییر کردن است، اگر منطق پویایی تغییرات را درک کنیم، تاثیرگذاری بیشتری روی آن می‌توانیم داشته باشیم. خواهان چه تغییری هستیم؟ سلف پادکست در هر اپیزود به طرح یک موضوع در حیطه روانکاوی فردی، روانکاوی اجتماعی و چالش‌های زندگی مدرن می‌پردازد. مشاهده […]

سایه‌های انگلی بر روندهای خوشبختی

پادکست روانکاوی - سایه‌های انگلی بر روندهای خوشبختی نباشیم

کسی که از سایه‌های دیگران روی خوشبختی خودش لذت می‌برد، لیاقت آن خوشبختی را ندارد.چه کسانی خودشان را سایه‌ی خوشبختی دیگران می‌کنند؟خوشبختی ساختنی است، و به میزانی که ساخته می‌شود، باید حافظ آن بود. سلف پادکست در هر اپیزود به طرح یک موضوع در حیطه روانکاوی فردی، روانکاوی اجتماعی و چالش‌های زندگی مدرن می‌پردازد. مشاهده […]

تلکه کردن و اخاذی عاطفی

اخاذی عاطفی چیست؟کسانی که جلوی شما گریه می‌کنند و می‌گویند یتیم هستند تا چیزی از شما بدست آوردند؛ آن‌ها نون یتیم بودنشان را می‌خوردند. در این گفتمان‌ها، ذلت آدمی محک می‌شود.اخاذی عاطفی روند اعتماد به نفس‌های متقابل را خورد می‌کند و مبنای اعتماد متقابل را متزلزل می‌سازد.پروفسور مجتبی صدریا درباره‌ی معضل تلکه کردن و اخاذی […]