تیر ۲۲, ۱۳۹۸

جلسه اول کلاس مثلث وجود- ترم تابستان98/ «من»

مسولیت “من” “من” درگیر مجموعه تحریکاتی است که من‌های تک‌تک ما بر “من” وارد می‌کنند. تجربه به من آموخته است که تمامی این تحریکات هدفشان به کج راه کشیدن “من” از طریق تحریکم به یک واکنش می‌باشد. مسولیت “من” چیست؟ مسولیت مرکزی “من” اندیشیدن و یافتن حق و باطل است این امر در کنش روانکاوانه پیرامون “من” شدت می‌یابد.
تیر ۸, ۱۳۹۸

جلسه دهم(آخر) کلاس مثلث وجود- بهار98/ «من»

مفهوم “من “ جامعه‌ای که در آن مفهوم “من ” که هستم‌ها گنگ باشد، جامعه‌ی گمشده‌ای نیست؟ “من” به کرات شامل یک احساس پرخاشگری است، این حس پرخاشگری به خصوص در روند تحلیل، سوژه فکر می‌کند که نمی‌خواهد فکر و حسش را بروز دهد، اما بی‌اطلاع از این است که در رفتارش تجلی می‌کند. تحلیل ویژه‌ی روانِ “من” در عمل، به معنای درک ویژگی “من” است و این، آن حقیقت احساسی است.
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

جلسه نهم کلاس مثلث وجود- بهار98/ «من»

اندیشه “من” زمانی‌که “من” اندیشه‌اش را قابل بیان می‌بیند، هرچند که خالق آن اندیشه نباشد، باور دارد که می‌تواند دیگران را مخاطب خود قرار دهد. ورای این امکان بیان، اندیشه‌ای است که از یقین یا شک هایمان ساخته می‌شود. بر اساس اندیشه‌ای که با شک‌ها ساخته می‌شود، خیلی از “من‌ها” اندیشه‌هایشان را مخفی نگه می‌دارند یا “من” و خیلی از “من‌ها” اندیشه‌هایشان را با دیگری تقسیم‌ نمی‌کنند که از زاویه‌ی دید “من” چیزی از اهمیتش نمی‌کاهد، اما این بزرگترین مانع شکل‌گیری هم‌فکری، هم‌دلی و هم‌زبانی آن اندیشه‌ای است که “من” را رشد داده و ساخته است. ساختن اندیشه پیرامون یقین‌هایمان […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

جلسه هشتم کلاس مثلث وجود- بهار98/ «من»

هویت “من” همه ما انسان‌ها یا همه‌ی من‌ها، باورهایی در مورد انسان و انسان‌ها داریم، وجود این باورها جزو پیش شرط‌های صرف‌کردن نیروهایمان است که باعث می‌شود  اندیشه‌هایمان را به زبان بیان کنیم و به نیازهای رابطه‌هایمان با دیگر انسان‌ها پاسخ بدهیم که به هیچ وجه نمی‌توان از آن‌ها صرف نظر کرد. برای پاسخ دادن به نیازهای ارتباطیمون دو شرط داریم، اول، وجود نگرانی‌های مشترک راجع به واقعیت “من”، دوم، اشتراک پیش داوری بین “من”‌ها، مثلاً خود را بی‌گناه دانستن. این دو شرط برای “من” بی‌ثباتی شخصیتی را می‌آفریند، زیرا “من” در نوسان است، گاهی هوشیار و دقیق است و […]
خرداد ۴, ۱۳۹۸

جلسه هفتم کلاس مثلث وجود- بهار98/ «من»

در گفتمان مذهبی “من” دو بعد دارد، اول، امید است که به “من” وهم ابدی بودن روح را می‌دهد و به فرد اجازه می‌دهد مرگ را بپذیرد یا نه، اوصول واقعیت را بپذیرد یا نه، دوم، “من” قدرت است که واقعیت را از حقیقت مشخص می‌کند، علت واقعی را از علت کاذب مشخص می‌کند و “من” را وادار می‌کند که هر رابطه شامل تضاد را بپذیرد(خواست های متفاوت، قضاوت های متفاوت، برنامه های متفاوت) یعنی بدون اینکه فکر دیگری را بپذیریم، امکان وجود فکر دیگری را بپذیریم، به این ترتیب باید اعتراف کرد که قدرت تصادف در زندگی تقلیل می‌یابد، […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

جلسه ششم کلاس مثلث وجود- بهار98/ «من»

حقیقت پدیده “من” آنچه که قبلا در مورد حقیقت پدیده “من” صحبت شد، اول، “من” آن چیزی است که به علت انطباقش با واقعیت باعث شعف و شادی می‌شود، دوم، “من” همچون صدای محبوب در خاطره‌ها زنده است، سوم، “من” آن چیزی است که توسط کتب مقدس به صورت علمی یا منطقی ثابت شده است. امروزه این تعاریف حقیقت پدیده “من” صادق نیست و حقیقت پدیده “من” به دو بخش تقسیم می‌شود، اول، “من” انسان متخصص، دوم، “من” انسان عادی. چیزی که مشهود است، دانش متخصصین آن‌ها را از مردم عادی و دیگر متخصصین جدا می‌کند، اما این متخصصین نیز […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

جلسه پنجم کلاس مثلث وجود- بهار98/ «من»

شناخت ” من” موضوع شناخت و عامل ایجاد کننده شناخت، انگیزه‌ای است که می‌خواهد شرایط زندگی و شرایط لذت عناصری مثل میل و درد را با تجربه‌ای مشخص توضیح بدهد. برای کسب این شناخت باید سرمایه‌گذاری کنیم، یعنی باید از خودمان مایه بگذاریم و به یک درایت عمیق از پدیده‌ها برسیم. نخستین پدیده‌هایی که می‌خواهیم در زندگی‌مان بشناسیم، پدیده‌هایی هستند که دوستشان داریم و از طریق این دوست داشتن‌مان در آن‌ها سرمایه گذاشته‌ایم، این سرمایه ابزار تصاحب آن‌ها و مطمئن بودن به تداوم حضورشان در زندگی‌مان و ترس از دست دادن آن‌ها است. این حیطه شناخت با حیطه شناخت آگاهانه […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸

جلسه چهارم کلاس مثلث وجود- بهار98/ «من»

شناخت «من» پیداش جامعه مدرن به معنی انهدام جامعه پیش مدرن نیست، بلکه به معنی هژمونی مدرن است. پدیده من در جامعه پیش مدرن با دو بینش تعریف می‌شود: اول، بینش اسطوره‌ای. دوم، بینش مذهبی که هر دو یک علت دارند و یک دلیل تمامیت دارند، ولی دلایل این علت وجود من در نگرش جامعه مدرن و دانش رایج امروز از دو بعد قابل تفکیک است تن و روان، این دو بعد بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. فهم ویژگی‌های تن من بررسی دقیق را می‌طلبد، شاید شبیه خیلی تن‌ها نباشد اما بعد روانی من، خودآزاری و مهرورزی من است که بشر […]