نوامبر 27, 2019

جلسه اول کلاس مثلث وجود – پاییز 98

  من وجودى انسان،به طور مداوم در حال تعريف شدن و باز تعريف شدن است. گفتمان هر انسانى راجع به من خود، بخشى از يك استراتژى اجتماعى است. شرايط حال و احوال درونى ما تابع يك تعريف سيال است، يعنى در حال تغيير و جابه جايى است كه اين سياليت بر پايه ابزار هايى كه داريم يك ناامنى مي سازد و در نتيجه ى اين ناامنى در انسان حرص به وجود مى آيد.     به طور كلى در يك عنصر فرهنگى سيال، انسان تمايل دارد جايى باشد كه راحت است. ارزش عميق انسان چيست؟ ارزش عميق هر كدام از […]
سپتامبر 20, 2019

جلسه هشتم کلاس مثلث وجود- ترم تابستان98/ «من»

بخشی از کلاس چهارشنبه مثلث وجود پروفسور مجتبی صدریا تعاریف فروید از حقیقت : 1) حقیقت است هر آنچه که هم نزدیک به واقعیت است و هم منشأ لذت و شادی است. 2) حقیقت است آنچه را که صدای یار و اید ه‌آلیزه شده می‌گوید که حقیقت است. 3) حقیقت است آنچه که قهرمانان اسطوره‌‌‌ای تاریخ به ما گفته‌اند. یا آنچه که کتب مقدس به ما آموخته است، یا آنچه که در یک کنش نظری، منطقی و علمی ثابت شده است. هر فرهنگی نسبت به تحول درونی خودش ترکیبی از ۱ و ۲ و ۳ را می‌تواند داشته باشد در […]
سپتامبر 7, 2019

جلسه هفتم کلاس مثلث وجود- ترم تابستان98/ «من»

ظریه‌های روانشناسی/روان‌کاوی فروید حقایق مسجلی نیستند که فروید آن‌ها را یک‌بار برای همیشه به مثابه تئوری روان کشف کرده باشد اگرچه خیلی‌ها نظریه فروید را تصاحب کرده، به مثابه یقینی ارائه می‌دهند ولی فقط هنگامی‌که تحلیل‌گر خود تحلیل شود برایش ملموس خواهد گردید که این تئوری‌ها کلام آخر بشریت راجع به روان نبوده‌اند و این امر در مورد نظریه‌ی یونگ نیز صادق است.
آگوست 24, 2019

جلسه ششم کلاس مثلث وجود- ترم تابستان98/ «من»

شناخت یعنی چه؟ شناخت تنها به معنی مشاهده پدیده نیست، شناخت به معنی قشنگ شمردن جنبه‌های آن پدیده هم نیست، کیفیت شناخت بستگی به کیفیت تفسیری است که می‌‌آفریند، چون واقعیت این است که شناخت درباره پدیده‌های انسانی در بهترین حالت یک تفسیر خوب است. توجه کنیم که شناخت و تفسیر یک کودک به مراتب مهم‌تر است از شناخت و تفسیری که یک فیزیکدان به مثابه یک فیزیک‌دان دارد.  
آگوست 17, 2019

جلسه پنجم کلاس مثلث وجود- ترم تابستان98/ «من»

گرایش طبیعی اندیشه برای خود، ضمانت دائمی و پایدار بودن را ایجاد کردن است که این میل به دائمی بودن، نتیجه‌ی یک شور، هیجان، یک لذت و یا یک تقاضا می‌تواند باشد. در نحوه شکل‌دهی به نظریه ما اگر رشدی صورت پذیرد، چنین رشدی بر وجودمان و کنشمان در هستی تاثیر می‌گذارد، یک جنبه‌ی این نظریه‌پردازی راجع به “من” که بسی جالب است دست‌یابی در هر مرحله‌ی رشدمان به یک نظریه جدید راجع به “من” است و جالب‌تر این است که در راه دست‌یابی به چنین نظریه‌ای کوشا نیز هستیم و باز جالبتر این است که اگر علی‌رغم تعلق خاطرمان […]
آگوست 10, 2019

جلسه چهارم کلاس مثلث وجود- ترم تابستان98/ «من»

فهم اینکه چه چیز در من لذت پایدار می‌آفریند کنکاش جدی می‌خواهد و درک اینکه چرا فلان پدیده برایم دردآور است بینشی پژوهش‌گرانه راجع به خویشتن را می‌طلبد. آیا به این علت است که از انجام‌ چنین مهمی فراری هستیم؟
آگوست 3, 2019

جلسه سوم کلاس مثلث وجود- ترم تابستان98/ «من»

بحث کلاس این هفته در مورد این بود که اندیشه‌ی اسطوره‌ای و اندیشه‌ی مذهبی با “من” هریک از ما چه می‌کند. یکی از آثار Ernst Cassirer “خشونت تفسیر” است و اندیشه‌ی اسطوره‌ای موضوعی است که در این کتاب مطرح شده است. اندیشه اسطوره ای به این معنی است که: اهمیت حضور منطق علت و معلول در ذهن ما و کوششی که ذهن ما می‌کند این است که یا علت و معلول را دریابد و یا در خیلی از موارد فرض کند و یا حتی در درون ذهن خلق کند و در کل ما رخدادها و رفتارها را کشف نمی‌کنیم، کشف […]
جولای 13, 2019

جلسه اول کلاس مثلث وجود- ترم تابستان98/ «من»

مسولیت “من” “من” درگیر مجموعه تحریکاتی است که من‌های تک‌تک ما بر “من” وارد می‌کنند. تجربه به من آموخته است که تمامی این تحریکات هدفشان به کج راه کشیدن “من” از طریق تحریکم به یک واکنش می‌باشد. مسولیت “من” چیست؟ مسولیت مرکزی “من” اندیشیدن و یافتن حق و باطل است این امر در کنش روانکاوانه پیرامون “من” شدت می‌یابد.