آوریل 16, 2019

جلسه اول رابطه عشق زن ومرد- بهار98

در تفکر من همه زنان و همه مردان اجباراً نه عشق را تجربه می‌کنند و نه رابطه عشق را درک می‌کنند زیرا رابطه عشق نخست یک رابطه انقلابی است یعنی ضابطه‌پذیر نیست، بنابراین جامعه آن را تعریف نمی‌کند بلکه جایی و به نحوی می‌تواند با تمامی تعاریف اجتماعی رابطه زن و مرد در تضاد باشد. دوم رابطه عشق زن و مرد تصادفی است نمی‌توان برنامه عاشق شدن داشت، نمی‌شود یکسری معیار از پیش تعیین کرد و در ملاقات‌ها آن‌ها را به تدریج تیک کرد تا عشقتان را پیدا کنید جایی و کسی به دلتان راه می‌یابد که حدسش را هم […]
آوریل 24, 2019

جلسه دوم رابطه عشق زن و مرد- بهار98

عشق فرو غلتیدن در دوست داشتن است. با چیزی یا کسی جهانی را تجربه کردن است. به درک آن جهان رسیدن و رضایت از فهم است. فهم با هم بودن و با هم دیدن. حال در این وادی ممکن است دردی عارض شود، عشق لزوماً درد کشیدن نیست اما گاهی با درد همراه است. دردی که از هر گونه رشد عاطفی و معرفتی جلوگیری می‌کند. تمامی کسانی که در بستر عشق از درد سخن می‌گویند، بیشتر نظرشان بر خودخواهی و تملک است. رابطۀ عاشقانه یک رابطۀ زایا و خلاق است، اما زمانی که به نوعی تملک طلبی تقلیل می‌یابد، دیگر […]
آوریل 30, 2019

جلسه سوم رابطه عشق زن و مرد- بهار98/ «من»

طلبکاری نقطه مقابل مهرورزی شرایط امروز در جامعه به گونه‌ایست که استرس می‌آفریند، افراد دچار افسردگی، استرس و در نهایت فرسودگی می‌گردند، این استرس‌ها چه تأثیری در روابط ما دارند؟ در روابط ما با یک زن و یا یک مرد که دوستش داریم، اما هیچ مکانیزمی بلد نیستیم که چطور این استرس را بگونه‌ای تخلیه کنیم که یارمان آسیب نبیند، به مرور زمان رابطه دچار مشکل می‌شود، ما شخص را تخلیه‌گاه استرس خود یافته‌ایم. این یک صدمه جدی به رابطه عاشقانه ماست و در اصل ما بستر آسیب به رابطه را فراهم نموده‌ایم. در دیگر جوامع استرس هست، اما یار […]
می 8, 2019

جلسه چهارم رابطه عشق زن و مرد- بهار98

انفجار انرژی در روابط زن و مرد همان‌طور که گفته شد آغاز رابطه عشق زن و مرد، یک انفجار انرژی در هر دو می‌باشد همانند ناگهان خندیدن، ندیدن دشواری های زندگی و….. در کل کاهش انرژی‌های منفی زندگی انفجار انرژی در روابط زن و مرد دو جنبه دارد، اول، انفجار رابطه عشق است همان‌گونه که گفته شد، دوم، انفجار شکل‌گیری رابطه عشق برای زن و مرد است، در این انفجار تحولات بیولوژیک خارق العاده‌ای اتفاق می‌افتد، همانند توجه کردن بیشتر مرد و زن به سر و وضعشان، خندان‌تر بودن، شهامت در انجام کارها بدون نگرانی و…. این انفجار آنقدر در […]
می 15, 2019

جلسه پنجم رابطه عشق زن و مرد- بهار98

تصور از مرحله نخست عاشقانه رابطه زن و مرد را که انفجار تعریف کردیم، اجباراً رخداد عجیب و غریبی نیست، گاهی جریان سیال چشمان خندان کسی می‌تواند برای نگاه تشنۀ کسِ دیگری نقش انفجار را ایفا کند و آن نگاه تشنه فهم و درک این نگاه خندان را ابراز می‌کند و برای صاحب آن نگاه خندان سیال این ابراز کردن و دیده شدن باعث رخ دادن انفجار در صاحب نگاه می‌شود پس انفجار رخداده است.
می 25, 2019

جلسه ششم رابطه عشق زن و مرد- بهار98

می‌دانید که ژاپن چشمه‌های آبگرم فراوانی دارد و فکر می‌کنم حدس زدنش آسان باشد که رفتن به حمام چشمه آبگرم یکی از مهم‌ترین شیوه‌های ریلکس کردن برای ژاپنی‌هاست شاید این را هم بدانید که برای ورود به حمام‌ چشمه آبگرم عریان عریان هستید هر فردی با یک حوله چهل سانتی متری در بیست سانتی متری که آنرا چند لایه تا کرده بر روی ارگان تناسلی خود می‌گذارد و وارد حمام می‌شود این خیلی عریان‌تر از سیستمی که ما در حمام‌های عمومی‌مان داشتیم و بخشا داریم که لنگ بلندی را دور نیمه پایین بدن می‌بندند می‌باشد. این تصویر عریانی را تجسم […]
ژوئن 10, 2019

جلسه هفتم رابطه عشق زن و مرد- بهار98

عشق تجربه‌ی کشف یار است فقط عشق است که امکان می‌دهد که یار آنچنان بروز کند که خود، خویشتن را نمی‌شناخت. عشق تجربه کشف خویشتن است، خویشتن آنچنان بروز می‌کند که این شناخت را از خویش نداشته‌ایم، در جامعه‌ای که در دور دور خیابان‌هایمان زن و مردها ابعادی کوچک شده از انسانیت خود را بروز‌ می‌دهند و وارد تعامل و حتی شاید رابطه می‌شوند، در جامعه‌ای که زن در حد یک شی تزیینی تقلیل داده شده است و به تدریج پذیرفته است که جز از این نیست. فقط عشق اجازه می‌دهد که یک زن و یک مرد تمامیت ابعاد انسانی […]
ژوئن 12, 2019

جلسه هشتم رابطه عشق زن و مرد- بهار98

عشق و وابستگی متقابل امروز مطمئنم که ما شاید با انواع مختلف ولی به شدت‌های مشابهی در رابطه با یارمان به‌طور متقابل به یکدیگر وابسته شده‌ایم، ولی فکر نمی‌کنم هیچکدام برنامه‌ی دقیقی برای سرانجام این وابستگی را امروز تعریف کرده باشیم، آیا وجود این وابستگی بیش از پیش منبع اساسی دلخوشی‌‌ها و ساده‌انگاری‌هایمان در زندگی‌مان می‌تواند باشد؟ و آیا برای اینکه این دلخوشی کوچکترین صدمه‌ای نخورد راهکاری داریم؟