آدرس: تهران، فرمانیه ،خ عسگریان ،خ حسینی ، بن بست عسگریان ، شماره 2 ، طبقه 3