عشق در تبعید و خیانت مجاز

آدم شانس داشته باشه؛
مادرش خوشگلترین دختر جزیره بود
و همه مرد های جزیره میخواستنش
پدرش
اون زمان که امپراتوری انگلستان معنی داشت، پزشک افسر ایرلندی ارتش انگلیس بود، که در جزیره آنها مسئول شده بود.
جناب سروان از دختر خانم خوششان آمد و ایشان را گرفت و از این جزیره خوش آب و هوا سوار کشتیش کرد و برد یه جایی که سالی ۹ ماه هوا ابریه و بارون میباره.
دختر آتیش پاره جزیره جنوبی ما، احساس کرد بردنش تبعید و داشت دیوونه میشد
با هزار درد سر یه نامه رسوند به پسر خاله اش که یکی از خاطر خواهاش بود.
پسر خاله وقتی نامه رو خوند زار زار گریه کرد و تصمیم گرفت خودشو برسونه به دختر خاله
از جزیره جنوبی ما تا ایرلند خیلی راهه
دو سال و نیم طول کشید
رسید
وقتی همدیگر رو دیدن حالا دختر خالش از خوشحالی گریه میکرد
همدیگر رو بغل کردند
ماچ کردند و دختر خاله گفت غلط کردم رفتم سراغ انگلیسی ها
تو فاصله زمانی که با این اقای انگلیسی (ایرلندی ) زندگی میکردند با هم سه تا بچه داشتند
وقتی پسر خاله اش رو دید از ایرلند مفقود شدند هردو
بچه ها رو هم‌ول کرد
شوهر رو هم‌ول کرد
سالها بعد هنوز دژ پرتغالی ها تو قشم درست نشده بود
که کشیش پرتغالی خبر داد به اسخوف انگلیسی که انها در جزیره هستند و ظاهرا خوشبختند و دوتا بچه دارند.
شوهرش که قصه رو شنید از تمام ارتباطاتش استفاده کرد
تا زنش رو پس بگیره
ولی دستش به جایی نرسید
کسی نمیدونست زوج فراری کجای جزیره زندگى میکنند، فقط میدونستند تو جزیره اند.
جناب سروان تصمیم گرفت خودش راهی سفر بشه
دوباره مسیری که چند سال پیش امده بود رو طی کرد تا به جزیره برسه
یه خنده قلابی داشت‌
میخواست باور کنند که برای کمک به آنها اومده
۵ سال در جزیره‌ موند
تابستون
گرما
همه چیز رو تحمل کرد تا آنها را پیدا کند
جلوی خونه-غار اونها وایساد و با شلیک هوائىِ
هفت تیر امپراطوری انگلستان،
اسم زنش رو داد زد
به شکل فریاد
آرام آرام
زنی که حال از میان سال گذشته بود
از خانه-غار بیرون امد و چسبیده به وی
پسر خاله اش
و بچه هایشان
افسر ایرلندی
با زبان عربی شکسته پکسته
گفت من فکر میکردم شما مسلمون ها ناموس دارید
زن من رو کجا بردید
پسر خاله دو گام جلوی زنش ایستاد
بچه ها دو طرفشون
و گفت من فکر میکردم شما انگلیسى ها تمدن دارید!!
-چرا زنی که زبان بلد نبود بردی ایرلند تو اون هوای مزخرف؟؟!!
افسر هفت تیرش رو سر جاش قرار داد
دو قطره اشک از چهره اش جاری شد
زانو زد
عذر خواهی کرد
و
برگشت و رفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *