ما و ما

محدوده‌ی جغرافیایی هر کشور را
مرزهای آن تعیین می‌کند و از سوی دیگر مرزها، حکومت و دولت هویت بین‌المللی آن کشور را تعیین می‌کند.
توانایی‌های سیاست گذاری و اجرای آن سیاست‌ها در هر کشور امکان بقای نظام سیاسی آن را تضمین می‌نماید.
وقتی آفریقایی/آمریکایی‌ها به رهبری “مارتین لوترکینگ” تظاهرات یک میلیون نفری خود را در واشنگتن سازمان دهی کردند، بعد از تمام ابعاد استراتژیک و تدارکاتی سازمان‌دهی چنین تجمعی، یک سوال اذهان دنیا را به خود مشغول کرد و آن اینکه: “در این تجمع قرار است چه اتفاقی بیفتد؟” وقتی “مارتین لوترکینگ” پشت میکروفون قرار گرفت و سخنان خود را با جمله معروف “ من رویایی دارم…..” شروع کرد هم سیاست مداران امریکایی و هم مردم دنیا می‌دانستند دیگر قرار نیست شدت تبعیض و ظلم‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ آفریقایی/آمریکایی‌ها مثل قبل از این تجمع ادامه یابد.
وقتی “رویا” یا “رویاهایی” توسط یک گروه اجتماعی و یا کلیت یک جامعه تقسیم می‌شود شرایط آن گروه و شرایط آن جامعه تغییر می‌یابد و از طریق قدرت کلام “رویا” همبستگی و پیوند جدیدی ‌شکل می‌گیرد.
درباره یک جامعه این همبستگی جدید عبارت است از:”مظمون و مبنای جدید وحدت ملی و همزمان عمق هویت جمعی.”
به نظر می‌آید جامعه ما با وجود مرزداران غیور که امروز از مرزهای آن نگهداری می‌کنند و مردم با شعور و شهامتمان رویاهای مشترک خود را با هزینه‌های زیادی، بر صفحه تاریخ می‌نگارند این روندها خودآگاهی‌هایمان را عمق بیشتری داده عمقی که آگاهانه از هویت خود دفاع می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *