فروردین ۲۰, ۱۳۹۸

انتخاب سوفی

آذر ۶, ۱۳۹۷

با استرس هایمان چه می کنیم

امروز، میزان قابل توجهی از استرسهای ما بازتاب شرایط سخت اجتماعی است؛ اما آیا می توان با ایجاد شرایط بهتر و حفظ آرامش با دشواری ها برخورد کرد؟ آیا تا به حال به این فکر کردید که با مهرورزی به خودمان می توانیم سطح بالای استرس را کاهش دهیم؟