آوریل 9, 2019

انتخاب سوفی

نوامبر 27, 2018

با استرس هایمان چه می کنیم

امروز، میزان قابل توجهی از استرسهای ما بازتاب شرایط سخت اجتماعی است؛ اما آیا می توان با ایجاد شرایط بهتر و حفظ آرامش با دشواری ها برخورد کرد؟ آیا تا به حال به این فکر کردید که با مهرورزی به خودمان می توانیم سطح بالای استرس را کاهش دهیم؟