اسفند ۲۵, ۱۳۹۷

طعم خوش آزادی

ماجراى منابع نفتى شمال عراق که یکى از مسائل اساسى حمله ایالات متحده به عراق و حمایت از ایجاد حکومت منطقه‌اى کردستان در این کشور است، آیا کماکان در تاثیر تجزیه‌کننده‌اش تداوم خواهد داشت؟ امروز بر پایه سرنوشت نظامى موصل دوباره این مسئله مطرح شده است.در این شرایط به نظر مى‌آید که ائتلافات و همگرایى‌هاى جدیدى بین قومیت‌ها و گرایش‌هاى مذهبى در عراق در حال شکل‌گیرى است و حکومت بغداد، نیروهاى سیاسى کُرد و برخى از رهبران سُنى شکل‌دهنده این وحدت ملى جدید هستند، که معناى آن بیش از هر چیز شکل‌گیرى یک حساسیت جدید ملى در عراق است، یعنى […]
دی ۷, ۱۳۹۷

آزادی یک انتخاب است

معیارهایی که زاویه دید ما و سقف نگاه ما به زندگی را تعیین می کنند، ما را از تجربه آزادی محروم کرده اند! انتخاب آزادی یعنی شکستن این سقف ها و بیرون جستن از این سلول انفرادی.