ژوئن 29, 2019

جلسه دهم(آخر) کلاس مثلث وجود- بهار98/ «من»

مفهوم “من “ جامعه‌ای که در آن مفهوم “من ” که هستم‌ها گنگ باشد، جامعه‌ی گمشده‌ای نیست؟ “من” به کرات شامل یک احساس پرخاشگری است، این حس پرخاشگری به خصوص در روند تحلیل، سوژه فکر می‌کند که نمی‌خواهد فکر و حسش را بروز دهد، اما بی‌اطلاع از این است که در رفتارش تجلی می‌کند. تحلیل ویژه‌ی روانِ “من” در عمل، به معنای درک ویژگی “من” است و این، آن حقیقت احساسی است.