دسامبر 28, 2019

جلسه ششم کلاس “مثلث وجود” – پاییز 98

نکته ای به عنوان رفتار خارج از جلسه مشاوره مطرح می‌شود، مساله گفتمان رفتاری در تحلیل شونده که می‌کوشد داده های عینی علائم شرایطش را بیابد. داده های عینی رفتار ما، گفتار ما، روحیه ما و کلا وجود ما را به طور متفاوت از آنچه که خودمان فکر می‌کنیم باید باشد یا هست، بروز می‌دهد. دو حالت وجود دارد، حالت اول آنچه که تحلیل شونده انجام می‌دهد به نوعی با هدف منافع خودش است، به عبارتی تحلیل شونده مرکز است، حال این منافع هرچیزی که می‌خواهد باشد. حالت دیگر آنکه هیچ منفعتی ندارد حتی دردسر هم دارد و تنها انگیزه […]
دسامبر 28, 2019

جلسه ششم کلاس «رابطه عشق» – پاییز 98

  عاشق وقتی درگیر رابطه عشقش می‌شود ناهمواری‌ها و سختی‎های زندگی هنگامی که به یارش فکر می‌کند برایش بی‌اهمیت می‌شود. همه انسان ها مشکلاتی در زندگی شخصی دارند. وقتی فرد درگیر عشق است در تعامل درست با معشوق به یاد خوبی ها و زیبایی‌ها است. معشوق در دل عاشق سبک است. به این معنی که وقتی عاشق به معشوق خود فکر می‌کند سنگینی های زندگی در دل عاشق جای خود را به سبکی یار می‌دهد. عاشق و معشوق در تعامل با یکدیگر خندانند، از خوشی‌ها و زیبایی‌ها با هم می‌گویند و لذت با هم بودن را تجربه می‌کنند. زیبایی ظاهری […]
دسامبر 18, 2019

جلسه پنجم کلاس “مثلث وجود” – پاییز 98

تماما من هستم که به من ناآرامی و استرس می‌دهم و اینکه کسی یا چیزی را عامل ناآرامی من تعریف کنم غلط است، بلکه به طور کاملی من وجودی من است که عامل اصلی فوران اضطراب در درون من است. در جلسه مشاوره، روانکاو به گفتمان ظاهری شما گوش نمی‌دهد بلکه وظیفه‌ی او این است که ببیند شما چه چیزی می‌گویید بدون آنکه آن چیز گفتمان ظاهری شما را تشکیل دهد. گفتمان عبارت است از مفصل‌بندی دادی و مفاهیم برای ایجاد معنا‌. گفتمان هرکس گفتمان سیقل یافته استراتژی اجتماعی آن فرد می‌باشد. تمام گفتمان انسان از ضمیر خودآگاه انسان سرچشمه […]
دسامبر 9, 2019

جلسه چهارم کلاس “مثلث وجود” – پاییز 98

در علم روانکاوی(Psychoanalysis)دو مکتب وجود دارد . مکتب تئوریک و مکتب پراکتیک. مکاتب تئوریک، اصول و مفاهیم مربوط به روان را در سطح تئوریک تدوین کرده و این مفاهیم را برای عموم افراد قائل بوده و بر این مبنا درباره‌ی عموم تحلیل می‌کند. اما مکاتب پراکتیک مکاتبی هستند که در آن شخصیت هرکسی با توجه به ویژگی های آن شخص جزء به جزء بررسی می‌شود و مورد تحلیل قرار می‌گیرد. روانکاو به شما کمک می‌کند که جنبه های مختلف فردی خود را بشناسید و تحلیل روان خویشتن را انجام دهید. این مکتب روانکاوی تحلیل من را به یک روند اجتماعی […]
دسامبر 9, 2019

جلسه دوم کلاس “مثلث وجود” – پاییز 98

چرا من مبهم است؟ تحلیل گر روانی در شناسایی من و مشکلات من چه نقشی دارد؟ وظیفه تحلیل گر روانی آن است که به شما کمک کند بفهمید که من شما کیست و دریابید که مشکلات من شما از کجا پدید می آید نه آنکه خودش به شما بگوید مشکل چیست. گفتمان هر شخص هزاران تضاد در خود دارد، روانکاو این تضاد ها را ضمن گفتار تشدید می کند. به طور روانی هرچقدر شرایط آسیب دیدن ما بیشتر باشد، در بیان کردن آنها بیشتر احساس رضایت می کنیم. من انسان هنر این را دارد که (بنا به دلایل متفاوت) می‌خواهد […]
آوریل 12, 2019

جلسه اول کلاس مثلث وجود- بهار98/ «من و شوک»

دل با توجه به نگرش‌های مختلف نوع‌آوری مثلث وجود برپایۀ تعریف دل، به مثابه یک قطب سوم وجود انسان در کنار قطب‌های تن و ذهن مطرح شده است. تن و ذهن بحث اساسی که پیرامون وجود انسان از ابتدا مطرح گردیده است، یک برش قاطع و مشخص با سنت فکری اروپا که وجود او را در یک دوگانگی خطی تن و روح می‌دید، می‌باشد. به خصوص با رشد و شکل‌گیری مسیحیت خداوند مجموعه تن و روح را به این شکل در انسان آفرید که پس از مرگ روح به سمت وی باز می‌گشت، در تفکر هندی یا صحیح‌تر بگویم در […]