می 18, 2018
تحریم ایران و آمریکا

رابطه یا ضابطه

به تدریج زمستان بزرگى پایان مى یابد، زمستانى که در آن برف و باران نعمتى که سال ها خواهانش بوده ایم؛ بر ما راهى شد. همه ما مى دانیم سیاست هاى تحریم ایالات متحده امریکا عمدتاً به مقصود به زانو در آوردن مردم این جامعه بوده است. زمستان امسال صحنه هایى از به زانو در آوردن مردم جامعه مان را به ما نشان داد که به هیچ وجه نمى تواند حتى غیر مستقیم ربطى به تحریم هاى ایالات متحده داشته باشد. اینکه یک مامور سازمان آب یا برق یا گاز یا مخابرات وقتى براى مطرح کردن بدهى یک مشترک به […]