آوریل 30, 2019

جلسه سوم رابطه عشق زن و مرد- بهار98/ «من»

طلبکاری نقطه مقابل مهرورزی شرایط امروز در جامعه به گونه‌ایست که استرس می‌آفریند، افراد دچار افسردگی، استرس و در نهایت فرسودگی می‌گردند، این استرس‌ها چه تأثیری در روابط ما دارند؟ در روابط ما با یک زن و یا یک مرد که دوستش داریم، اما هیچ مکانیزمی بلد نیستیم که چطور این استرس را بگونه‌ای تخلیه کنیم که یارمان آسیب نبیند، به مرور زمان رابطه دچار مشکل می‌شود، ما شخص را تخلیه‌گاه استرس خود یافته‌ایم. این یک صدمه جدی به رابطه عاشقانه ماست و در اصل ما بستر آسیب به رابطه را فراهم نموده‌ایم. در دیگر جوامع استرس هست، اما یار […]
آوریل 16, 2019

جلسه هشتم نگرش جامع به وجود-زمستان97 / «من»

اگر کسی در زندگی در رابطه با شما هر کلام، اقدام یا فکر مثبتی داشت قدر او را عمیقا بدانید و به او بفهمانید که برای شما ارزشمند است؛ چرا که بیان این قدردانی نه‌تنها چیزی از شما کم نمی‌کند، بلکه کار مثبت را تحکیم می‌بخشد. قدردانی فقط یک رفتار اخلاقی نیست؛ قدردانی تحکیم نیروی مثبت در روابط انسانی است. اگر کسی برای شما کاری انجام داد چه عظیم چه کوچک و کوچکترین اشاره‌ای بهش کرد، داره از دِین سوء استفاده میکنه. وقتی کاری برای کسی انجام می‌دهید خیلی اشتباه است اگر مستقیم به روی او بیاورید. چرا که اگر […]