می 4, 2019

جلسه چهارم کلاس مثلث وجود- بهار98/ «من»

شناخت «من» پیداش جامعه مدرن به معنی انهدام جامعه پیش مدرن نیست، بلکه به معنی هژمونی مدرن است. پدیده من در جامعه پیش مدرن با دو بینش تعریف می‌شود: اول، بینش اسطوره‌ای. دوم، بینش مذهبی که هر دو یک علت دارند و یک دلیل تمامیت دارند، ولی دلایل این علت وجود من در نگرش جامعه مدرن و دانش رایج امروز از دو بعد قابل تفکیک است تن و روان، این دو بعد بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. فهم ویژگی‌های تن من بررسی دقیق را می‌طلبد، شاید شبیه خیلی تن‌ها نباشد اما بعد روانی من، خودآزاری و مهرورزی من است که بشر […]
آوریل 30, 2019

جلسه سوم رابطه عشق زن و مرد- بهار98/ «من»

طلبکاری نقطه مقابل مهرورزی شرایط امروز در جامعه به گونه‌ایست که استرس می‌آفریند، افراد دچار افسردگی، استرس و در نهایت فرسودگی می‌گردند، این استرس‌ها چه تأثیری در روابط ما دارند؟ در روابط ما با یک زن و یا یک مرد که دوستش داریم، اما هیچ مکانیزمی بلد نیستیم که چطور این استرس را بگونه‌ای تخلیه کنیم که یارمان آسیب نبیند، به مرور زمان رابطه دچار مشکل می‌شود، ما شخص را تخلیه‌گاه استرس خود یافته‌ایم. این یک صدمه جدی به رابطه عاشقانه ماست و در اصل ما بستر آسیب به رابطه را فراهم نموده‌ایم. در دیگر جوامع استرس هست، اما یار […]
دسامبر 28, 2018

مهرورزی و خوشبختی