آوریل 10, 2019

شاگرد

دسامبر 29, 2018
پروفسور صدریا

جلسه چهارم نگرش جامع به وجود / «من»

بحثی مقدمه ی قبل کلاس امروز با طرح چند پرسش آغاز شد: وضع امروز افغانستان چطور است ؟ وضع ترکیه و رابطه اش با ایالات متحده چگونه است ؟ کدام کلیسای ایالات متحده مبلغ فعال مسیحیت در دنیاست ؟ آیا می دانید “تعزیه” یکی از بزرگترین و پیشروترین  تاترهای دنیاست؟   چرا راجع به فرهنگ خودمان بی خبریم ؟ ذهن ما به چه چیزهایی مشغول است ؟ چرا فقط به دلار و تورم و بالارفتن نرخ لبنیات توجه می کنیم ؟ چرا به موضوع رشد خود بی توجهیم ؟ ۲۴ ساعت روزمان را چگونه استفاده می کنیم ؟ آیا روزانه […]