نوامبر 5, 2018

چشمکی به هنر امروز ایران + ویدیو

  «چشمکی به هنر امروز ایران» نگرش به جامعه امروز ایران می‌تواند از زاویه‌ی نگاه کردن و آگاه بودن به ضعف‌ها، کمبودها و ناتوانی‌ها باشدکه خوشبختانه یا متاسفانه چنین نگاهی فراوان وجود دارد. ولی چشم انداز دیگری را نیز می‌توان انتخاب کرد: نگریستن از زاویه‌ی توانایی‌ها، فعالیت‌ها، خلاقیت‌ها. این فیلم کوششی است به این چشم‌انداز در زمینه هنر که نماینده‌ی یک‌ نمونه از هنر هنرمندان تجسمی امروز این سرزمین است. در نمایشگاهی با عنوان «بحران هویت» حدود سی نفر از میان هنرمندان، آثار خود را به نمایش گذاشته بودند. صادق زنگنه با بزرگواری در کمتر از ۴۸ ساعت این فیلم […]